FINANCIEEL

2021:

een financieel

topjaar

DPG Media laat over 2021 prachtige cijfers zien, schrijft CFO Piet Vroman (54).

D

PG Media realiseerde in 2021 een omzetgroei van 7,5 procent naar net geen € 1,9 miljard. In 2020 werden de activiteiten van Sanoma Nederland pas vanaf 1 april mee geconsolideerd. De consolidatie van het eerste volledige jaar doet de geconsolideerde omzet in 2021 nog eens met € 70 miljoen groeien, voor een belangrijk deel in lezersinkomsten. Deze groeien namelijk in 2021 naar € 874 miljoen. Organisch groeien deze inkomsten met 2 procent, dankzij opnieuw een groei van de digitale volumes in combinatie met prijsverhogingen.

In 2020 daalden de advertentie-inkomsten met
13 procent, voornamelijk door een grote daling
in het tweede kwartaal bij de uitbraak van de covid-19-crisis, met de daarmee gepaard gaande lockdowns. Bijna alle mediatypes herstelden zich in 2021 naar de precoronaniveaus.

“Papierprijzen stijgen in één jaar tijd van het allerlaagste naar het allerhoogste niveau in vele decennia”

Naast een forse groei van de digitale advertentieomzet was de groei op de tv-advertentiemarkt opmerkelijk. In totaliteit groeiden de advertentie-inkomsten van de groep naar € 589 miljoen, een organische groei van 19 procent. Ook de online services groeiden afgelopen jaar opnieuw mooi. Mobile Vikings werd na de verkoop aan Proximus vanaf juni gedeconsolideerd, wat de geconsolideerde omzet met € 30 miljoen deed dalen.


De kosten bleven ook in 2021 op een lager niveau, voornamelijk als gevolg van bijzonder lage grondstofprijzen, naast de gevolgen van de coronacrisis. De personeelskosten stegen wel met 6 procent naar een half miljard euro.


De EBITDA groeide met 22 procent naar € 414 miljoen, 21,8 procent op omzet met een EBITA van € 330 miljoen. De Nederlandse activiteiten droegen - na een groei van 28 procent - voor twee derde bij aan deze groepsbedrijfswinst. De Belgische EBITA groeide met 36 procent en maakte 31 procent uit van het groepscijfer, terwijl de Deense bedrijfswinst constant bleef.


De belastingslast loopt op tot bijna € 90 miljoen, ook een groei van 41 procent, waarna de nettowinst voor afschrijvingen goodwill en voor meerwaardes met 28 procent groeide naar € 228 miljoen. Bovenop deze recurrente winst werd er ook voor € 117 miljoen aan meerwaardes gerealiseerd, voornamelijk dankzij de verkoop van Mobile Vikings. (*)


De operationele vrije cashflow lag ook dit jaar met € 268 miljoen op een hoog niveau. Hiermee werd in versneld tempo aan schuldafbouw gedaan. Op amper 20 maanden na de acquisitie van Sanoma Nederland werd het schuldniveau van de groep met meer dan een half miljard euro afgebouwd. Eind 2021 bedraagt de netto financiële schuld van de groep € 243 miljoen, of 0,6 keer de EBITDA van 2021.

VERWACHTINGEN

Voor 2022 verwacht de groep een vrij stabiele omzet, terwijl de kosten in alle geledingen fors zullen stijgen. Papierprijzen stijgen in één jaar tijd van het allerlaagste naar het allerhoogste niveau in vele decennia. Ook op de andere kosten, in het bijzonder de loonkosten, zal de steeds sneller stijgende inflatie zich laten voelen. Na een absoluut recordjaar 2021 zal dit bijna onvermijdelijk leiden tot een daling van de winst en cashflow in 2022.


De groep plant desalniettemin ook voor 2022 grote investeringen. Zo wordt er voortvarend verder gewerkt aan onze digitale transformatie, op alle platformen. Voor deze projecten werd over drie jaar tijd ruim € 240 miljoen uitgetrokken. Dit project wordt deels gefinancierd met een langlopende lening van de Europese Investerings Bank.


Daarnaast hoopt de groep de in juni 2021 aangekondigde acquisitie van RTL België in het voorjaar van 2022 te kunnen afronden. Deze overname gebeurt in een 50/50-verhouding met Groupe Rossel en zal een uitgave van ruim € 100 miljoen voor de groep vergen.


In Amsterdam werd in 2021 gestart met de bouw van een nieuw kantoorgebouw waar vanaf medio 2024 het gros van onze Nederlandse activiteiten zal worden gehuisvest. Deze beide investeringen zullen in 2022 een belangrijk deel van de operationele vrije cashflow opslorpen.

(*) De groep consolideert onder Belgian GAAP, wat onder meer betekent dat de consolidatiegoodwill wordt afgeschreven, in 2021 voor € 124 miljoen. De netto groepswinst na afschrijvingen goodwill komt uit op € 221 miljoen. Het eigen vermogen stijgt naar € 447 miljoen.